Hotline: 0906 993 335

Hoặc
Danh mục
Đồng thau vuông đặc thanh
-3%

Thanh đồng thau vàng vuông đặc 5mm

Giá: 4.455đ

Giá gốc: 4.613đ

Giá sỉ: 4.163đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vàng vuông đặc 8mm

Giá: 11.405đ

Giá gốc: 11.808đ

Giá sỉ: 10.656đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vàng vuông đặc 10mm

Giá: 17.820đ

Giá gốc: 18.450đ

Giá sỉ: 16.650đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vàng vuông đặc 16mm

Giá: 4.554đ

Giá gốc: 4.715đ

Giá sỉ: 4.255đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 20mm

Giá: 7.128đ

Giá gốc: 7.380đ

Giá sỉ: 6.660đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 25mm

Giá: 11.147đ

Giá gốc: 11.542đ

Giá sỉ: 10.416đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 30mm

Giá: 16.038đ

Giá gốc: 16.605đ

Giá sỉ: 14.985đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vàng vuông đặc 12mm

Giá: 25.661đ

Giá gốc: 26.568đ

Giá sỉ: 23.976đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vàng vuông đặc 35mm

Giá: 21.839đ

Giá gốc: 22.612đ

Giá sỉ: 20.406đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vàng vuông đặc 40mm

Giá: 28.512đ

Giá gốc: 29.520đ

Giá sỉ: 26.640đ / 28529 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vàng vuông đặc 45mm

Giá: 36.095đ

Giá gốc: 37.372đ

Giá sỉ: 33.726đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vàng vuông đặc 50mm

Giá: 44.550đ

Giá gốc: 46.125đ

Giá sỉ: 41.620đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vàng vuông đặc 60mm

Giá: 64.152đ

Giá gốc: 66.420đ

Giá sỉ: 59.940đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

Tổng đài tư vấn

Hotline: 0906 993 335

Giờ làm việc:

+ Thứ 2 - 6 : 8h00 - 20h00
+ Thứ 7  : 8h00 - 15h00
+ CN & Lễ : 8h00 - 15h00

           POWER BY

       

Kết nối với chúng tôi

 
 
 
 
ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

  

© 2024 Bản quyền của Jaco.vn